Spolupráce dává smysl

V rámci našich více jak desetiletých zkušeností v oblasti předškolního vzdělávání nabízíme zřízení a provozování vlastní mateřské školy a současně povedeme správným směrem budoucí majitele, kteří se chtějí věnovat předškolnímu vzdělávání.

Podstatný je v tomto směru vztah k dětem, vzdělání v oboru je velkou výhodou, stejně jako možný kapitál na nezbytné investice, případně vlastní prostory, kde se bude mateřská škola provozovat. Můžeme být nápomocni i s výběrem objektu, který musí splňovat přesně stanovené normy na provoz mateřské školy.

services-3_section_01_1
services-3_section_01_2
services-3_section_01_3

Můžeme nabídnout

 • zázemí již 10 let fungující stabilní firmy, zabývající se předškolním vzděláváním
 • kvalitní značku Žiraifka – mateřská škola, s.r.o.
 • zpracovaný ŠVP PV, vycházející z RVP PV schváleného Českou školní inspekcí
 • intenzivní spolupráci na celém projektu od jeho počátku
 • poskytnutí všech základních materiálních informací
 • informace o osvědčených dodavatelích
 • veškeré podklady pro možnost zapsání nové mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení
 • manuál zpracování GDPR
 • manuál provozu mateřských škol
 • podklady k uskutečnění pohovorů na vedení i pedagogy, včetně personální podpory
 • pomoc s propagací zařízení, zprostředkování webových stránek

Galerie