Vzdělávání a aktivity

history_section_01_2
home-1_section_01_1

Vzdělávací program:

 • Rámcově vzdělávací program (RVP) pro předškolní vzdělávání pro firemní školky, program je uzpůsoben věku a potřebám dětí.
 • Program je rozdělen na volnou hru, ranní kruh, řízenou činnost a pobyt venku.
 • Součástí programu jsou interní aktivity (bílý pokoj, tělocvična, angličtina, keramika) a externí aktivity (Koníci, Zumba, Street Dance, Tenis, Tanečky) přizpůsobené věku dítěte (každá třída má své vlastní).
 • Do programu je měsíčně začleňované divadélko v MŠ a také příležitostné exkurze, výlety, návštěva knihovny a výstavy.
 • Každoročně obměněný „Letní program“ (Žiraifka a její cesta kolem světa, Svět kolem nás, Prázdniny plné zábavy, Prázdninové cestování, Pohádkové prázdniny, Královské léto)
 • Dvakrát během školního roku zdravotní týdny (návštěva specialistů – optometrista, podiatr, stomatolog, logoped, psycholog).

Interní a externí aktivity jsou součástí denního programu dětí. Vytváří je personál mateřské školy a jsou obměňovány dle potřeby.
Probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách, jsou vedeny pedagogy mateřské školy nebo externími lektory.

Režim dne

7:00 - 10:00
Příchod dětí, volná hra, cvičení, ranní kruh, kruh přátelství, svačina, výchovně vzdělávací činnosti
10:00 - 11:30
Pobyt a hry venku a na zahradě
11:30 - 12:30
Hygiena, oběd
12:30 - 14:30
Odpolední odpočinek, relaxace, individuální práce, příprava na školu (dle věku dětí)
14:30 - 15:00
Hygiena, svačina
15:00 - 16:00
Odpolední program, aktivity
16:00 - 18:00
Volná hra, odchod dětí

Náš tým

Pedagogové mateřské školy vykonávají svoji práci na základě vymezených pravidel, které vycházejí z vnitřních předpisů, společně sestavených dokumentů a plánů. Jejich každodenní práce vychází z tvorby ŠVP a TVP, vedou záznamy o dětech, diagnostikují, provádějí evaluace, hodnocení. Dále organizují společné akce, doplňkové programy, tematické projekty. Ředitelka školy podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a růst profesních kompetencí pedagogů tak, aby byla zajištěna kvalitní pedagogická péče.
Ředitelka mateřské školy: Kateřina Formánková

Kontakt

U Krčské Vodárny 415/14, 140 00 Praha 4

přijďte

+420 601 325 868

zavolejte

msziraifka@gmail.com

napište

Kontaktní formulář

  Plán akcí

  Plán akcí může být během roku upravován.

  Prosinec

  Mikulášská nadílka, vánoční tvoření a vánoční rozdávání dárků

  Únor

  Karneval

  Březen, duben

  Přivítání jara, velikonoční pomlázka

  Květen

  Společné fotografování

  Červen

  Den dětí, letní besídka, rozloučení s předškoláky, celodenní výlet, školka v přírodě

  Červenec, srpen

  Letní tematický program

  Prostory mateřské školky