Prostředí

Mozaika je soukromá mateřská škola s akreditací MŠMT. Provoz mateřské školy je denně od 7:00 do 18:00 hodin, po celý rok (i během letních prázdnin). Přijímáme děti od 15 měsíců až do nástupu školní docházky. Zápis probíhá celoročně.
Prémiová mateřská škola Mozaika je umístěna ve velké rodinné vile v Kunraticích, 
v těsné blízkosti parku a lesa. Vila má prostornou zahradu, na které je dětem 
k dispozici plně vybavené dětské hřiště.
Mateřská škola disponuje nadstandardním prostředím a vybavením. Všechny vnitřní 
i venkovní prostory splňují hygienické a bezpečnostní normy platné pro mateřské školy. Nábytek a vybavení tříd je uzpůsobeno tak, aby děti mohly používat vše co potřebují bez zásahu dospělého. Hračky, učební pomůcky, materiály a doplňky odpovídají věku dětí. Děti mají k dispozici tělocvičnu, saunu, bazén, keramickou dílnu a v zimě kryté vyhřívané pískoviště. Budova mateřské školy je důsledně zamykána 
a sledována kamerovým systémem. Při pobytu dětí mimo budovu mateřské školy jsou používány bezpečnostní pomůcky (terčíky, reflexní vesty atd.). Pedagogové vybírají pro pohyb dětí mimo školu pouze známá a bezpečná místa.

services-2_section_01_2
services_section_01_1

Vzdělávání a aktivity

history_section_01_2
home-1_section_01_1

Školní vzdělávací program je zpracován dle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., školský zákon).
​Konkrétní Třídní vzdělávací program je přizpůsoben věku a potřebám dítěte a je pro rodiče k nahlédnutí na nástěnce mateřské školy. Denní program je rozdělen na volnou hru, ranní cvičení, řízenou činnost, pobyt venku, hygienu, stolování a odpočinek. Program v mateřské škole má pravidelný rytmus a řád, který je však flexibilní k potřebám dětí. Děti tráví dostatečnou dobu venku a činnosti jsou přizpůsobeny momentálnímu počasí. Volný pohyb dětí je možný nejen v interiéru školy, ale i na zahradě a v uzavřeném okolí budovy.
O děti se stará dostatečný počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců. Příchody a odchody dětí probíhají bez časového omezení v rámci celé provozní doby.

Režim dne

7:00 - 10:00
Příchod dětí, volná hra, cvičení, svačina a vzdělávací činnosti
10:00 - 11:30
Pobyt venku
11:30 - 12:15
Oběd
12:30 - 14:30
Malé děti odpočinek na lůžku, velké děti individuální práce, příprava na školu
14:30 - 15:00
Svačina
15:00 - 18:00
Volná hra, odchod dětí
probíhají přímo v mateřské škole

Interní aktivity

Bilingvní česko-anglické vzdělávání v rozsahu 16 hodin týdně. Od pondělí do čtvrtka probíhají denní činnosti dvojjazyčně, při dětských aktivitách je přítomná i česká učitelka. Dvakrát v týdnu probíhá intenzivní shrnutí a opakování (20-30 minut) co se děti naučily, včetně obrázkového ohodnocení dětí.
Zdravé cvičení je zaměřené na prevenci správného držení těla u dětí v mateřské škole. Probíhá jednou za 14 dní s fyzioterapeutkou Martinou Voplatkovou ze studia Zdravý pohyb s.r.o., včetně konzultací pro rodiče.
​Taneční kroužek je součástí denního programu. Jeden den v týdnu je aktivně věnován tanečkům a zpívání s paní učitelkou. Děti nenásilnou a hravou formou zlepšují své pohybové schopnosti a díky rytmické průpravě se u nich rozvíjí cit pro hudbu.
Keramika je součástí denního programu. Jeden den v týdnu je aktivně věnován výtvarným činnostem (keramika a různé výtvarné techniky). Práce s keramickou hlínou rozvíjí u dětí představivost, kreativitu, jemnou motoriku a zároveň je učí trpělivosti.
​Starání se o zvířátka je součástí denního programu. Vychovává děti ke kladnému vztahu k živým tvorům. Je doplněno o pravidelnou péči o malé zvířátko.

probíhají mimo mateřskou školu

Externí aktivity

​V případě zájmu rodičů a v minimálním počtu 6 dětí je možnost zajištění nadstandardních externích aktivit. Například tenisovou školičku, solnou jeskyni apod.

Náš tým

Pedagogové vytváří dětem klidnou rodinnou atmosféru s ohledem na individualitu dítěte. Děti se učí respektovat a vážit si jeden druhého a je jim připravován takový program, aby pobyt ve školce byl pestrý jako mozaika. Naši učitelé se neustále vzdělávají pravidelným absolvováním odborných seminářů. Nově získanými vědomostmi zvyšují kvalitu a úroveň výuky tak, aby odpovídala současným požadavkům.

Hana Hlaváčková

Ředitelka mateřské školy
Přes 35 let praxe práce s dětmi a vedením mateřských škol.
7 let vedla speciální mateřskou školku.
Členka správního výboru Československého ústavu zahraničního.
Specialistka pro rozvoj vzdělávání.

Irena Prachařová

Učitelka mateřské školy
Dlouholetá pedagogická praxe, zkušenost s heterogenními třídami.
Zaměření na výtvarnou výchovu, keramiku.

Václav Prachař

Provozní pracovník

Šárka Majerová

Učitelka mateřské školy
Dlouholetá pedagogická praxe, zkušenost s heterogenními třídami.
Zaměření na hudební výchovu, pohybovou a taneční výchovu.

Danial McDonald

Lektor angličtiny
Brighton, England
5 Years of experience teaching children

Ceník

U nás se neplatí registrační poplatek! 10% sleva ze školného při platbě na rok. 10% sourozenecká sleva ze školného. Stravné je 70 Kč na dítě a den. Platba fakturou, kterou rodiče obdrží v mateřské škole. Polední program je v čase 7:00 – 13:00 a celodenní program 7:00 – 18:00. Ceny školného jsou uváděny na měsíc.
7:00 - 13:00

Polodenní program

pobyt 5x týdně
12 200 Kč
pobyt 4x týdně
11 000 Kč
pobyt 3x týdně
10 100 Kč
pobyt 2x týdně
9 100 Kč
7:00 - 18:00

Celodenní program

pobyt 5x týdně
15 500 Kč
pobyt 4x týdně
13 500 Kč
pobyt 3x týdně
11 800 Kč
pobyt 2x týdně
10 400 Kč
Ředitelka mateřské školy: Hana Hlaváčková

Kontakt

Za Parkem 651/16, 148 00 Praha 4 – Kunratice

přijďte

+420 604 232 919

zavolejte

hlavackova@msmozaika.cz

napište

Kontaktní formulář

Plán akcí

Plán akcí může být během roku upravován.

Říjen

Podzimní slavnost

Společné odpoledne dětí s rodiči se soutěžemi a slavnostní večeří.

Listopad

Podzimní dílničky

Děti s rodiči společně vyrábí dekorace z přírodních materiálů.

Prosinec

Vánoční besídka

Vystoupení dětí pro rodiče a společná slavnostní večeře.

Únor

Karneval

Společná odpolední akce dětí s rodiči.

Březen

Vítání jara

Společné soutěžní odpoledne dětí s rodiči.

Duben

Velikonoční dílničky

Děti s rodiči společně vyrábí jarní dekorace.

Květen

Den maminek a tatínků

Vystoupení dětí pro rodiče.

Červen

Den dětí

Slavnostní dopoledne s hrami a soutěžemi.
Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáky.

Červenec a srpen

Letní program pro děti

Každý rok obměna.

Prostory mateřské školky

Akce a výlety

Pirátské léto v Mozaice

Mozaika má novou zahradu a polyfunkční učebnu

Pohádkový týden v Mozaice